IT xidmətlər

IT xidmətlər

it аутсорсинг

Biz aşağıdakılardan ibarət geniş IT xidmətlər məcmusunu təklif edirik:

 • İş stansiyalarının dəstəklənməsi, uzaqlaşdırılmış iş yerləri daxil olmaqla
 • Serverlərin quraşdırılması, tənzimlənməsi və qulluğu
 • Ofis avadanlığının dəstəklənməsi
 • Ehtiyat kopyalama sisteminin qurulması
 • Korporativ elektron poçtun yaradılması və tənzimlənməsi
 • İnternetə daxil olmanın idarə edilməsi
 • Lokal ofis şəbəkələrinin yaradılması
 • Telefoniyanın montajı və işləkliyinin təminatı
 • İnformasiya təhlükəsizliyinin təminatı
 • Videomüşahidə sistemlərinin quraşdırılması
 • Sizin ofisinizin kompyuterlər və serverlər, periferik qurğular, tamamlayıcılar, proqram məhsulları və çıxar materialları ilə təmin olunması.

Kompyuterlərə xidmətə daxildir:

обслуживание устройств

 • Planlı-profilaktik işlər: avadanlığın, quraşdırılmış PT versiyalarının, tətbiqetmələrin plan üzrə yoxlanması və onların yenilənməsi (ehtiyac olarsa).
 • İş stansiyalarının bütün nasazlıqlarının aradan qaldırılması, xəta səbəbinin diaqnostikası. İş fəaliyyətinin bərpası, avadanlığın təmirinin koordinasiyası
 • İş stansiyalarının lokal şəbəkəyə qoşulmasının təminatı
 • İş stansiyaların yerləşdirilməsi və yerlərinin dəyişdirilməsi: yeni istifadəçilərin qoşulması, kompyuterlərin modernizasiyası
 • Standart PT-nin idarə olunması: yenilənmiş əməliyyat sisteminin və ofis proqramlarının quraşdırılması və təminatı.
 • İstifadəçilərin konsultasiyası: istənilən istifadəçi öz iş stansiyası ilə bağlı bütün suallara görə məsləhət ala bilər
 • Təşkilatçının/müəssisənin istifadə etdiyi PT lisenziyalarının idarə olunması və nəzarət edilməsi.
 • Uzaqlaşdırılmış iş yerinin dəstəklənməsi: ofisdən kənarda olan işçilərin İnternet vasitəsi ilə lokal şəbəkədə iş qabiliyyətinin təminatı.

Periferik və şəbəkə avadanlıqlarına xidmətə daxildir:

 • Planlı-profilaktik işlər:ofis avadanlığına texniki xidmətin göstərilməsi və plan üzrə yoxlamalar.
 • Ofis avadanlığının işindəki nasazlıqların aradan qaldırılması: xəta səbəbinin diaqnostikası. PT və/və ya avadanlığın iş fəaliyyətinin bərpası. Təmirin koordinasiyası.
 • Avadanlıqların quraşdırılması və yerdəyişməsi.
 • Şəbəkə qurğularına qoşulmanın təminatı: ofis orqtexnikasının lokal şəbəkədə iş qabiliyyətinin təminatı.
 • Çıxar materiallarının əvəzlənməsi.
 • Kabel sisteminin salınması.
 • Daxili anbar şəbəkələrinin yaradılması.
 • Telefon şəbəkələrinin (analoq və rəqəmsal) formalaşdırılması.
 • Wi-Fi şəbəkələrinin yaradıması.
 • Rəqəmsal videomüşahidə sistemlərinin formalaşdırılması.

Şəbəkə avadanlığının xidmətinə daxildir:

сервер

 • Planlı-profilaktik işlər.
 • Şəbəkənin işindəki nasazlıqların aradan qaldırılması.
 • Şəbəkə avadanlığının təmiri və idarə edilməsi: şəbəkə avadanlığının, təhlükəsizlik parametrlərinin, məhsuldarlığın və s. tənzimlənməsi.

Serverlərə xidmətə daxildir:

 • Planlı-profilaktik işlər: boş disk məkanının mövcudluğunun, prosessorların yüklənməsinin və s. yoxlanması. PT quraşdırılmış versiyalarının yoxlanması və onların yenilənməsi (lazım olarsa).
 • Serverlərin işində nasazlıqların aradan qaldırılması: xəta səbəblərinin diaqnostikası, iş qabiliyyətinin bərpası. Serverlərin lokal şəbəkəyə qoşulmasının təminatı.
 • Standart server PT-nin idarə olunması: əməliyyat sisteminin yenilənməsinin və standart server xidmətlərinin quraşdırılması və təminatı.
 • Məlumatların ehtiyat kopyalanması və bərpası: məlumatların ehtiyat kopyalanmasının serverlərdə razılaşdırılmış qrafikə uyğun təşkili və nəzarət, onların saxlanması və soğru üzrə bərpası.

Sizin təşkilatın/müəssisənin IT infrastrukturunda informasiya təhlükəsizliyinin təmini.

 • İstifadəçi hesablarının idarə olunması: yaradılması, dəyişdirilməsi, bloklanması və hesabların ləğv olunması. Lokal şəbəkəyə və İnternet resurslardan istifadə səviyyəsinə nəzarət.
 • Şəbəkə perimetrinin müdafiəsinin təmini: informasiya təhlükəsizliyi,kənardan şəbəkəyə daxil olmanın məhdudlaşdırılması.
 • Serverlərin, iş stansiyalarının, İnternet-trafikin və poçtun antivirus müdafiəsi: antivirus PT-nin quraşdırılması, tənzimlənməsi, texniki dəstək, versiyaların və antivirus bazalarının yenilənməsinin təmini.
 • Şifrələmə vəsaitlərinin administrasiyası: elektron poçtların və faylların şifrələnmə vəsaitlərinin idarə olunması. Elektron rəqəmsal imzanın işləkliyinin təminatı.

Məlumat bazalarının hazırlanması, müşayiəti, effektiv idarə olunması:

базы данных

 • Əsas göstəricilərin izlənməsi (saz vəziyyətdə olması, çatım, məlumat bazaları üçün həcmi və boş yer)
 • Məlumat bazalarının işi ilə bağlı məsələlərin operativ həlli
 • Məlumat bazalarının idarə olunması sisteminə lazımlı düzəlişlərin edilməsi
 • Proqram təminatı versiyalarının, məlumat bazalarının idarə olunması sisteminin komponentlərinin vaxtında yenilənməsi (aktuallığın dəstəklənməsi)
 • Təhlükəsizliyin təminatı
 • Lazımlı sənədləşdirmənin aparılması
 • Məlumat bazalarının işinin əsas göstəriciləri üzrə hesabatların tərtib və təqdim olunması
 • Məlumat bazalarının işinin yaxşılaşdırılması üzrə təkliflərin hazırlanması
 • Məlumat bazalarının və məlumat bazalarının idarə sistemlərinin optimizasiyası
 • Windows, UNIX, Linux əməliyyat sistemlərində məlumat bazalarının idarə olunması;
 • MS SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, MySQ məlumat bazalarının idarə olunma sistemlərinin dəstəklənməsi;
 • Məlumat bazalarına yüksək çatıma malik həll yollarına və MBİS səviyyəsində imtinaya davamlılığa əsaslanan qulluq (klaster, güzgüləmə, replikasiya)

Göstərilən xidmətlər arasında IT konsaltinq ayrıca yer tutur. 

itconsulting

Bu xidmətlər Sizin biznesin IT strukturundakı problemlərin üzə çıxarılması üçün daha effektiv üsuldur. 

IT konsaltinqə daxildir:

 • Avadanlığın yoxlanması,
 • Proqram təminatının yoxlanması,
 • Kabel sisteminin strukturunun yoxlanması,
 • İnformasiya sisteminin infrastrukturunun yoxlanması,
 • İnformasiya təhlükəsizliyinin yoxlanması.
 • Yoxlama nəticəsində biz aşağıdakılardan ibarət geniş hesabat təqdim edirik:
 • Hədəflər və məqsədlər,
 • Nəticələr,
 • Tövsiyələr,
 • Konkret təkliflər

İT-autsorsinq xidmətlərin qiymət cədvəli

Sifarişçinin İT-infrastrukturunun kompleks müşayiəti (PT, HT, orqtexnika, şəbəkələr, telekommunikasiya avadanlıqları) 120 AZN-dən/ayı
İxtisaslaşmış personalın təqdim olunması (HelpDesk) 10 AZN-dən/saatı
Təqdimat avadanlığının kirayəsi (noutbuk, ekran, multimedia-projektoru, akustika sistemi, mikrofon), ixtisaslaşmış mütəxəssislə birlikdə 70 AZN-dən/günü
İntranet saytların, portalların hazırlanması 400 AZN-dən
Sifarişçinin saytının müşayiəti və dəstəklənməsi 150 AZN-dən/ayı
PT quraşdırılması və tənzimlənməsi
Ümumi hissə
Mütəxəssisin çağırılması, diaqnostika 10 AZN
Bərpa planının tərtib olunması 10 AZN/saatı
Şəbəkənin iş qabiliyyətinin bərpası 20 AZN/saatı
Server əməliyyat sistemlərinin işi üzrə konsultasiya 15 AZN/saatı
Ümumi konsultasiyalar 10 AZN/saatı
Microsoft ailəsinin ƏS:
NT/2000/2003 Serverin quraşdırılması və baza tənzimlənməsi 50 AZN
Active Directory-nin açılması və tənzimlənməsi 40 AZN/saatı
Active Directory layihələndirilməsi 25 AZN/saatı
Microsoft SQL 2000 serverin/Oracle Database serverin quraşdırılması və baza tənzimlənməsi 45 AZN
Digər server PT-nin quraşdırılması 30 AZN/saatı
Windows 98/2000/ХР/Vistanın işi üzrə konsultasiyalar 10 AZN/saatı
Şəbəkə printerinin quraşdırılması və tənzimlənməsi/td>

10 AZN
Domendə iş üçün iş stansiyasının tənzimlənməsi/td>

40 AZN
Yedəkləmənin (backup) tənzimlənməsi 30 AZN
Təhlükəsizlik siyasətinin tənzimlənməsi 30 AZN
Unix(FreeBSD, Linux və b. ailəsinin ƏS ):
ƏS-nin quraşdırılması və baza tənzimlənməsi 50 AZN
DNS-serverin quraşdırılması və baza tənzimlənməsi 20 AZN
FTP-serverin quraşdırılması və baza tənzimlənməsi 20 AZN
MySQL-serverin quraşdırılması və baza tənzimlənməsi 40 AZN
Firewall-un tənzimlənməsi 50 AZN
İT-Konsaltinq
Sifarişçinin İT-infrastrukturunun ilkin auditi 150 AZN-dən
Sifarişçinin İT-infrastrukturunun ətraflı auditi 350 AZN-dən
İT inkişafı üzrə strategiyanın hazırlanması 600 AZN-dən

Kontaktlar

Telefon: +994 55 788 67 80; +994 51 788 67 80

E-mail : office@ostservice.az